ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на dianamoto.com

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на dianamoto.com, които уреждат правилата за използването на dianamoto.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през dianamoto.com.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

3. ДЕФИНИЦИИ и ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

5. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

6. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.РЕКЛАМА

9.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

10.ОТГОВОРНОСТ

11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12. БИСКВИТКИ

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ