ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на dianamoto.com

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на dianamoto.com, които уреждат правилата за използването на dianamoto.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през dianamoto.com.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 • 2.1. „ДИАНА-2000” ООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр.Варна, ул.Бяла Мура 7А, с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул.Бяла Мура 7А с регистрация в Търговския регистър на България, ЕИК 103271901 и идентификационен номер по ДДС в България: BG 103271901
 • 2.2. „ДИАНА-2000“ ООД администрира електронния магазин dianamoto.com, под формата на сайта dianamoto.com. „ДИАНА-2000“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу Продавач.
 • 2.3. Можете да се свържете с Продавача на посочения по-горе адрес, на телефон 0886815295 или на и-мейл адрес [email protected] / [email protected].
 • 2.4. Диана-2000 ООД е регистриран администратор на лични данни. Всички въведени данни се обменят по кодиран канал и служат само за получаване на закупени стоки,издаване на документи и изпращане с куриерска фирма.
 • 2.5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни 146253
 • 2.6. Надзорни органи:
  • (1) Комисия за защита на личните данни
   Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
   тел.: (02) 940 20 46
   Email: [email protected], [email protected]
   Уеб сайт: www.cpdp.bg
  • (2) Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
   тел.: 02 / 980 25 24
   гореща линия: 0700 111 22
   Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ДЕФИНИЦИИ и ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 • 3.1. Купувач/ Потребител – лице на или над 18 г, физическо или юридическо лице, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия dianamoto.com и което използва Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.
 • 3.2. Продавач – Диана-2000 ООД предлагащ стоки на платформата за електронна търговия dianamoto.com.
 • 3.3. Електронен магазин – домейна dianamoto.com
 • 3.4. Акаунт/Профил – раздел от Електронният магазин, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача/Потребителя да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)
 • 3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Потребителя , чрез който Купувачът заявява на Диана-2000 ООД, през Електронният магазин, намерението си за купуване на Стоки от Електронния магазин.
 • 3.6. Продукт(-и)– всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Електронния магазин.
 • 3.7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Електронния магазин, марката Диана Мото или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 • 3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Електронния магазин, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползването му.
 • 3.9. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и /или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
 • 3.10. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет dianamoto.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронен магазин стоки, включително следното:
  • (1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронен магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  • (2) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронен магазин чрез интерфейса на страницата на Електронен магазин, достъпна в Интернет;
  • (3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронен магазин;
  • (4) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронен магазин, съгласно поддържаните от Електронен магазин начини за разплащане.
  • (5) Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронен магазин;
  • (6) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  • (7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Електронен магазин в Интернет;
  • (8) Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
 • 3.11. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителя, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
  • 3.12. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
  • (2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
  • (3) Потребителя заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
  • (4) Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
  • (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
  • (6) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  • (7) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 4.1. Общите условия на Диана-2000 ООД са задължителни за всички Клиенти на Електронния магазин.
 • 4.2. Всяко използване на Електронния магазин означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 • 4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Диана-2000 ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
 • 4.4. Диана-2000 ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
 • 4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Диана-2000 ООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Електронния магазин. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Електронния магазин при всяко нейно ползване.
 • 4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Електронния магазин се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 • 4.7. Диана-2000 ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния магазин – указва точни размери, актуални снимки на дадения продукт както и най-важната и актуална информация. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Диана-2000 ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат насочващ характер
 • 4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Диана-2000 ООД предварително се извинява на своите Клиенти.
 • 4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Електронния магазин.
 • 4.10. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Диана-2000 ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 • Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 • 5.1. Достъпът до Електронния магазин с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Електронния магазин като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира в Електронния магазин и предостави нужните данни от самия него. Потребителят може и да заяви стока в електронния магазин без да се извършва регистрация и да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронен магазин чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
  Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронен магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;
  Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка;
  Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  Избор на способ и момент за плащане на цената;
  Потвърждение на поръчката;
 • 5.2. Диана-2000 ООД ще изпрати уведомление до Купувача за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Диана-2000 ООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 • 5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Диана-2000 ООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
 • 5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача , че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.
 • 5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.
 • 5.6. Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронен магазин . Договорът се сключва на български език. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на Електронен магазин.
 • 5.7. Страна по договора с Доставчика е Потребителя съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния му профил в Електронния магазин. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Диана-2000 ООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
 • 5.8. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 • 5.9. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 • 5.10. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи
 • 5.11. Диана-2000 ООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Диана-2000 ООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Диана-2000 ООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Диана-2000 ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 • 5.12. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки , както и да се свързва с Диана-2000 ООД на посочените адреси в раздел „контакти” на Електронния магазин. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани.
 • 5.13. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Електронния магазин адреси в раздел „Контакт”.
 • 5.14. Всички цени на Стоките в Електроннията магазин са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка Поръчка.
 • 5.15. Продавачът ще издаде на Клиента касов бон и /или и фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента. Касовият бон е закачен на товарителницата на избрания куриер от Клиента.
 • 5.16. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
 • 5.17. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
 • 5.18. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

6. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 • Правилата на настоящия раздел 6 от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
  • 6.1. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин.
  • (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на Електронният магазин.
  • (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от куриерската фирма която Клиента е предпочел за получаване.
  • (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.
  • (5) Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
  • (6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
  • (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
  • (8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.
 • 6.2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Това е особено важно в случай ,че Потребителят направи специална поръчка на Стока която не се предлага в Електронния магазин и ще бъде доставена от други Продавачи! Този вид поръчка и заплащане на Стока, изисква специална информация която Потребителят ще даде на Доставчика. Срокът на такъв вид Доставка на Стока, ще се определи допълнително при уточняване на самата Стока и нейната цена.
  • 6.3. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
  • (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
   1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
   2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
   3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
   5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
   6. при доставка на части с поръчка, за която предварително се прави авансово плащане от Клиентът и се доставят специално за него.
   7. Стоката е с нарушен търговски вид и/или не е монтирана в оторизиран сервиз посочено от Доставчика и/ или е монтирана неправилно.
   8. Тунинг части и нестандартни такива променящи кубатурата и техническите данни на МПС които не трябва да се използват в градски условия, не подлежат на гаранция съобразно условията на производителя.
  • (3) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
  • (4) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
  • 6.4. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
  • (2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
  • (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
  • 6.5. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
  • (2) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • 7.1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
 • 7.2. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

8.РЕКЛАМА

 • 8.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Електронният магазин , има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.
 • 8.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си или като се свърже със Диана-2000 ООД по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефона на номер 0886815295, по пощата и др.
 • 8.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

9.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 • 9.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

10.ОТГОВОРНОСТ

 • 10.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • 11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Диана-2000 ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Диана-2000 ООД: Поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране; изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл; осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
 • 11.2. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Диана-2000 ООД и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в настоящите общи условия.
 • 11.3. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение.
 • 11.4. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
 • 11.5. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
 • 11.6. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
 • 11.7. Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
 • 11.8 . Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 • 11.9. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

12. БИСКВИТКИ

 • 12.1. Какво са Бисквитките?
  HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл, изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. „Бисквитките“ са изобретени от Лу Монтули, бивш служител на Нетскейп Комюникешънс. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки.
 • 12.2. Съдържание и предназначение на бисквитките
  „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
  Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н. рекламиране. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им. Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител..Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване. Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искаш да се радваш на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове – местни и на международно ниво. С ясно разбиране на начина им на опериране и на предимствата, които носят, можеш да вземеш необходимите мерки за сигурност така, че да сърфираш с уверение в интернет.Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър.
  Като най-добър пример за информация записана в бисквитка е дали сте отговорили с „ок“ за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново.
 • 12.3. Колко време стои бисквитката записана на компютъра ми?
  По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.
 • 12.4. Какво идентифицират бисквитките?
  Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти. Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите.
 • 12.5. Какво да направите, ако не желаете да бъдат инсталирани „бисквитки“ на Вашия компютър?
  Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра).

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • 13.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.
 • 13.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
 • 13.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
 • 13.4. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 • 14.1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.
 • 14.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 • 14.3. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

15. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

Количка
Close Любими
Close Последно прегледахте
Сравни Продукти (0 Продукта)
Сравни Продукт
Сравни Продукт
Сравни Продукт
Сравни Продукт
Категории